Hotel Surgut

Kategorija: Hoteli

povrsina objekta (kvm): 9.200

broj soba: 12 apartmana

Lokacija
Surgut, Rusija

Klijent

Ostanimo u kontaktu

Usluge koje pružamo

Arhitekturni dizajn, Dizajn interijera, Arhitektura pejzaža, Statistički proračuni, Konsultovanje,
Građevinski projekti, Instalacioni projekti, Nadzor, Inžinjering, Izrada "Ključ u ruke"