Hotel Oreanda 2

Kategorija: Hoteli

povrsina objekta (kvm): 21.500

broj soba: 180

Lokacija
Jalta, Ukrajina

Klijent
O.R.

Ostanimo u kontaktu

Usluge koje pružamo

Arhitekturni dizajn, Dizajn interijera, Arhitektura pejzaža, Statistički proračuni, Konsultovanje,
Građevinski projekti, Instalacioni projekti, Nadzor, Inžinjering, Izrada "Ključ u ruke"