Hotel Kaciveli

Kategorija: Hoteli

povrsina objekta (kvm): 28.900

broj soba: 402+2 apartmana

Lokacija
Jalta, Ukrajina

Klijent
K.V.

Ostanimo u kontaktu

Usluge koje pružamo

Arhitekturni dizajn, Dizajn interijera, Arhitektura pejzaža, Statistički proračuni, Konsultovanje,
Građevinski projekti, Instalacioni projekti, Nadzor, Inžinjering, Izrada "Ključ u ruke"