Hotel Ai Danil

Kategorija: Hoteli

povrsina objekta (kvm): 11.000

broj soba: 113

Lokacija
Jalta, Ukrajina

Klijent
A.D.

Ostanimo u kontaktu

Usluge koje pružamo

Arhitekturni dizajn, Dizajn interijera, Arhitektura pejzaža, Statistički proračuni, Konsultovanje,
Građevinski projekti, Instalacioni projekti, Nadzor, Inžinjering, Izrada "Ključ u ruke"