Hotel Podgorica

Kategorija: Hoteli

povrsina objekta (kvm): 11.780

broj soba: 75 soba, 9 apartmana

Lokacija
Podgorica, Crna Gora

Klijent
PG

Ostanimo u kontaktu

Usluge koje pružamo

Arhitekturni dizajn, Dizajn interijera, Arhitektura pejzaža, Statistički proračuni, Konsultovanje,
Građevinski projekti, Instalacioni projekti, Nadzor, Inžinjering, Izrada "Ključ u ruke"