Hotel Kotor

Kategorija: Hoteli

povrsina terena (m2): 2.000

povrsina objekta (m2): 3.000

Lokacija
Kotor, Crna Gora

Klijent
V.K. Kotor

Ostanimo u kontaktu

Usluge koje pružamo

Arhitekturni dizajn, Dizajn interijera, Arhitektura pejzaža, Statistički proračuni, Konsultovanje,
Građevinski projekti, Instalacioni projekti, Nadzor, Inžinjering, Izrada "Ključ u ruke"